Vårt första ställe

Välkomna till In the Pink vid torget utanför det spännande profilhuset Glasvasen i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Här möts man av en avspänd, rymlig och naturlig atmosfär. Inredning, material, dofter och ljud inger en naturlig, genuin, ekologisk och skön känsla med en urban och modern touch.

Södra Nyhamnen

Vid Malmö Centralstation börjar stadsdelen Nyhamnen. Här skapas ett område med urban livskvalitet på riktigt, där människor tycker om att arbeta, bo och vara. Snart kommer Skeppsbron vid Inre Hamnen att göras om till en bilfri kajpromenad med plats för uteserveringar och restauranger. På sikt ska hela stadsdelen utvecklas från dagens industrikvarter till ett hållbart och levande kvarter som tar vara på närheten till vattnet. Och i den södra delen, längs med Carlsgatan, ligger några kvarter som får extra nära till stationen och kontinenten – Södra Nyhamnen.

Här planerar Jernhusen för en levande stadsdel med kontor, hotell, handel, service och bostäder. Området, som ska utvecklas i etapper, får en total bruttototalarea på över 100 000 kvm.

Framför den s.k. Glashallen vid Centralstationen och det nya huset Glasvasen planeras ett härligt torg i söderläge som kommer att fungera som en varm och vänlig mötesplats i Södra Nyhamnen. Söderläget gör det frestande att stanna upp en stund i solen innan resan går vidare – till fots, med tåg, buss eller taxi. Hela området görs mer levande genom att klä både tak och väggar med växter så att även fåglar trivs.

Dessutom anläggs en biodukt, ett grönskande stråk – Bangårdsterrassen – för promenader och cykelturer längs med spåren.

Glasvasen är ett hus som märks och som skiljer sig från alla andra. Det är också ett hus med många olika mötesplatser.